Categorie: Conferinte public larg

Ortodoxie și catolicism în România Vechiului Regat. Legislația ortodoxă privitoare la relațiile interconfesionale (1881)

Miercuri, 28 noiembrie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București o conferință susținută de  dr. Ionuţ-Constantin Petcu, având ca temă : „Ortodoxie și catolicism în România Vechiului Regat. Legislația ortodoxă privitoare la relațiile interconfesionale (1881)”.

Conferinţa a fost în jurul unui regulament al BOR din anul 1881 privitor la raporturile cu catolicii (in special despre botez si casatorie).

 

 

Sfântul Augustin, actualitatea teologiei augustiniene

Miercuri, 14 noiembrie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București o masă rotundă pe tema : „Sfântul Augustin, actualitatea teologiei augustiniene”

Invitaţi :

Pr. Jean-François Petit, Institutul Catolic din Paris, ”Sfântul Augustin, comentator al Sfintelor Scripturi”

Dr. Marius-David Cruceru, Facultatea de teologie baptistă din Oradea, ”Receptarea lui Augustin în mediul evanghelic românesc şi problemele « augustinianismului» vulgar”

Pr. Lucian Dîncă, Universitatea din București, ”Sfântul Augustin văzut din perspectiva teologiei orientale”

 

Un veac de singurătate? Destinul Bisericii Române Unite în România Mare

Miercuri, 24 octombrie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București un colocviu intitulat : „Un veac de singurătate? Destinul Bisericii Române Unite în România Mare”. Colocviul a fost organizat în cadrul sărbătoririi Anului Centenar al Marii Uniri şi a împlinirii a
70 de ani de la începutul persecuţiei comuniste împotriva Bisericii Greco-Catolice.

 

 

Deuteronomul – Învățătură pentru o nouă generație!

Miercuri, 17 octombrie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București o conferință susținută de Pr. Dominik Markl, SJ, având ca temă : „Deuteronomul – Învățătură pentru o nouă generație!”

Această conferință a arătat de ce A Cincea Carte a lui Moise, anume Deuteronomul, poate foarte bine să fie cea mai importantă carte din istoria religiei. În ultima zi a vieții sale, Moise îl învață pe poporul lui Israel ceea ce el însuși învățase de la Dumnezeu în munte, în Horeb. El cere ca israeliții să ofere această înțelepciune spre învățătură noii generații pentru toate generațiile. Nicio altă carte din Biblie nu subliniază nevoia de catehizare a tinerei generații atât de mult ca Deuteronomul. Așadar, Deuteronomul se află în miezul Bibliei și este un punct de plecare pentru dezvoltarea Iudaismului, fără de care nici Creștinismul, nici Islamul nu s-ar fi putut dezvolta. Mai mult decât atât, mesajul Deuteronomului este în special important pentru vremea noastră. În vremuri de mare schimbare, religia poate rămâne o forță creativă numai prin interpretarea inteligentă a surselor ei tradiționale. Moise este primul mare interpret al Iudaismului. Isus este cel mai mare interpret pentru Creștinism (Ioan 1:18). Ar trebui să învățăm de la amândoi.