Categorie: Conferinte public larg

Un veac de singurătate? Destinul Bisericii Române Unite în România Mare

Miercuri, 24 octombrie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București un colocviu intitulat : „Un veac de singurătate? Destinul Bisericii Române Unite în România Mare”. Colocviul a fost organizat în cadrul sărbătoririi Anului Centenar al Marii Uniri şi a împlinirii a
70 de ani de la începutul persecuţiei comuniste împotriva Bisericii Greco-Catolice.

 

 

Deuteronomul – Învățătură pentru o nouă generație!

Miercuri, 17 octombrie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București o conferință susținută de Pr. Dominik Markl, SJ, având ca temă : „Deuteronomul – Învățătură pentru o nouă generație!”

Această conferință a arătat de ce A Cincea Carte a lui Moise, anume Deuteronomul, poate foarte bine să fie cea mai importantă carte din istoria religiei. În ultima zi a vieții sale, Moise îl învață pe poporul lui Israel ceea ce el însuși învățase de la Dumnezeu în munte, în Horeb. El cere ca israeliții să ofere această înțelepciune spre învățătură noii generații pentru toate generațiile. Nicio altă carte din Biblie nu subliniază nevoia de catehizare a tinerei generații atât de mult ca Deuteronomul. Așadar, Deuteronomul se află în miezul Bibliei și este un punct de plecare pentru dezvoltarea Iudaismului, fără de care nici Creștinismul, nici Islamul nu s-ar fi putut dezvolta. Mai mult decât atât, mesajul Deuteronomului este în special important pentru vremea noastră. În vremuri de mare schimbare, religia poate rămâne o forță creativă numai prin interpretarea inteligentă a surselor ei tradiționale. Moise este primul mare interpret al Iudaismului. Isus este cel mai mare interpret pentru Creștinism (Ioan 1:18). Ar trebui să învățăm de la amândoi.

 

 

Colocviu aniversar : 80 de ani de la inaugurarea Institutului Francez de Studii Bizantine din Bucuresti

În  ziua de sâmbătă, 5 mai 2018, Centrul Sfinții Petru și Andrei împreună cu comunitatea Părinților Augustinieni Asumpționiști din București au organizat un colocviu aniversar dedicat împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Institutului Francez de Studii Bizantine din București.

Programul a început printr-un cuvânt de deschidere și o urare de bunvenit din partea Pr. Iulian Dancă, directorul Centrului Sfinții Petru și Andrei, după care au urmat trei conferințe susținute de către Pr. Lucian Dîncă, Istoricul comunității asumpționiste din București de ieri până astăzi, de către Dr. Ionuț Tudorie, Zece ani de activitate intensă. IFEB la București și în sfârșit o ultimă conferință a Dr. Liviu Damian, Aportul lui Nicolae Iorga la studiile bizantine în România.

După terminarea acestor intervenții, a urmat un moment de rugăciune ecumenică și un concet de muzică clasică la capela comunității. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească sub un soare estival.

 

 

 

 

 

Joi, 26 aprilie 2018, la Centrul Sfinții Petru și Andrei a avut loc o conferința susținută de Marie-Hélène Blanchet, bizantolog și cercetător la CNRS (Centrul Național Francez de Cercetări Științifice) având ca temă : „Imaginea latinilor în polemica antilatină din Bizanț și din lumea slavă”.

 

Masă rotundă pe marginea cărții „Chaînes et terreur” (Lanțuri și teroare)

Miercuri, 21 martie 2018, a avut loc la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București o masă rotundă cu ocazia publicării în limba franceză a cărții « Lanțuri și teroare » a episcopului Ioan Ploscaru (1911-1998). Au intervenit : PS Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, PS Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București, Emanuel Cosmovici, membru al comisiei pentru cauza de beatificare a celor 7 episcopi greco-catolici martiri.