Ieronim şi Augustin: interpreţi ai Sfintelor Scripturi.

Miercuri, 11 martie 2020, la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București a avut loc conferința susținută de Părintele asumpţionist Lucian DÎNCĂ, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Universitatea din Bucureşti), având ca temă : „Ieronim şi Augustin: interpreţi ai Sfintelor Scripturi. Divergenţe asupra textului paulin: Galateni 2,11-14.”

Memoria martirilor. Asasinatul din Rwanda a sorei Guido Poppa, oblată asumpţionistă româncă.

Miercuri, 12 februarie 2020, la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București a avut loc conferința susținută de Părintele asumpţionist Jean François PETIT, profesor de filosofie la Institutul Catolic din Paris, intitulată : „Memoria martirilor. Asasinatul din Rwanda a sorei Guido Poppa, oblată asumpţionistă româncă”.

Interpretări la Cântarea Cântărilor

Miercuri, 11 decembrie 2019, Centrul Sfinții Petru și Andrei în colaborare cu Institutul de Istorie a Religiilor a organizat un colocviu pe tema Interpretărilor la „Cântarea Cântărilor”. Au intervenit următorii conferenţiari :
Diac. Conf. Dr. Alexandru Mihăilă : Alegorie în Antiohia? Teodoret de Cyr ca exeget al „Cântării Cântărilor” ;
Dr. Marilena Vlad : „Mir vărsat este numele tău”. „Cântarea Cântărilor” în scrierile lui Dionisie Areopagitul ;
Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban : Smerenia întrupării și sărutul lui Dumnezeu în comentariul Sfântului Grigore cel Mare la „Cântarea Cântărilor” ;
Pr. Asist. Dr. Alexandru Barna : Reflexele iubirii. „Cântarea Cântărilor” în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul ;
Prof. Dr. Mianda Cioba : Luis din León și traducerea spaniolă a „Cântării Cântărilor”.