Colocviu aniversar : 80 de ani de la inaugurarea Institutului Francez de Studii Bizantine din Bucuresti

În  ziua de sâmbătă, 5 mai 2018, Centrul Sfinții Petru și Andrei împreună cu comunitatea Părinților Augustinieni Asumpționiști din București au organizat un colocviu aniversar dedicat împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Institutului Francez de Studii Bizantine din București.

Programul a început printr-un cuvânt de deschidere și o urare de bunvenit din partea Pr. Iulian Dancă, directorul Centrului Sfinții Petru și Andrei, după care au urmat trei conferințe susținute de către Pr. Lucian Dîncă, Istoricul comunității asumpționiste din București de ieri până astăzi, de către Dr. Ionuț Tudorie, Zece ani de activitate intensă. IFEB la București și în sfârșit o ultimă conferință a Dr. Liviu Damian, Aportul lui Nicolae Iorga la studiile bizantine în România.

După terminarea acestor intervenții, a urmat un moment de rugăciune ecumenică și un concet de muzică clasică la capela comunității. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească sub un soare estival.