Prinţul şi yankeul : Monseniorul Vladimir Ghika şi Thomas Merton OCSO

Deși au trăit pe continente diferite şi nu s-au cunoscut niciodată, între Fericitul Vladimir Ghika (1873-1954) şi călugărul cistercian Thomas Merton (1915-1968) există un mare număr de apropieri surprinzătoare. Acestea merg de la simple coincidențe biografice şi situații de conjunctură (l-au avut, de exemplu, ca prieten comun pe Jaques Maritain), până la profunde afinități spirituale. Într-o împletire de convergențe şi divergențe, pe fondul evenimentelor majore ale secolului XX, punerea în paralel a acestor două destine singulare ne aduce în fața unei unități tulburătoare, ce nu se poate explica decât prin apartenența la acelaşi suflu al Bisericii universale.

 

Galerie imagini: