Eforturile ecumenice ale Sf. Toma de Aquino pe tema filioque

Din punct de vedere dogmatic, piatra de poticnire între tradiția teologică orientală și cea occidentală a constituit-o expresia Filioque, referitoare la purcederea Duhului Sfânt și de la Fiul, introdusă în Crezul Niceno-Constantinopolitan de Biserica Occidentală în sec. al XI-lea. În Orient Grigore Palama s-a remarcat prin teologia lui anti-filioquistă, iar în Occident Toma de Aquino a susținut-o, aducând argumente din tradiția patristică. Conferinta sustinuta de Prof. dr. Wilhelm Tauwinkl.

 

Galerie imagini :