Gîndire simbolică şi enciclopedism monastic: Creatio mundi în Hortus Deliciarum

Miercuri, 12 iunie 2019, la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București a avut loc o conferință susținută de Ioana MUNTEANU (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti), având ca temă : „Gîndire simbolică şi enciclopedism monastic: Creatio mundi în Hortus Deliciarum”.