Și Cuvântul S-a sălășluit între noi (Ioan 1,14). Și apoi?

Miercuri, 30 martie 2022, la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București a avut loc conferința intitulată „Și Cuvântul S-a sălășluit între noi (Ioan 1,14). Și apoi? Funcționalități ale receptării discursului despre „locuirea”/„sălășluirea” Logosului”. Conferința a fost susținută de către Pr. asist. dr. Cosmin Pricop, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti.