Spovedania, taina a pocaintei: repere istorice, pastorale, perspective

Taina Spovedaniei posedă o multitudine de valenţe în funcţie de contextul general al vieţii liturgice a Bisericii, dar şi de contextul personal al fiecărui credincios. În contextul general reţinem legătura cu Taina Euharistiei, legătură a cărei decelare necesită, dincolo de un orizont teologic lărgit, o experienţă practică vie, înrădăcinată în Tradiţia Bisericii. Ca perspectivă, indicăm în contextul personal al fiecărui credincios, dimensiunea incontestabil terapeutică a Spovedaniei, dimensiune ce începe să fie din nou explorată atât la nivel teologic dar mai ales la nivel cotidian în Biserică, devenind astfel o coordonată esenţială în viaţa credincioşilor.

Document atasat :

Ierom Dr. Nectaire Petre

 

Galerie imagini :